Nikolaj Nielsen
Advokat (L)
Mobile: 9396 3086
Nikolaj rådgiver bl.a. om EU-ret, miljøret, ligebehandling, socialret og lejeret. Han er tidligere ligebehandlingschef på Institut for Menneskerettigheder og har i den forbindelse været involveret i en række principielle sager om diskrimination og menneskerettigheder både ved nationale såvel som internationale domstole.

Nikolaj har betydelig erfaring med retssager, der vedrører fortolkning af EU-retlige spørgsmål og de internationale menneskeretskonventioner. Han har endvidere løbende undervist og publiceret artikler og andre retsvidenskabelige bidrag inden for sine specialer.

Arbejde
2023 – fortsat
Kontra Advokater

2016 – 2022
Institut for Menneskerettigheder

2011 – 2016
Elmer Advokater

2010 – 2011
Foldschack & Forchhammer Advokater

2007 – 2010
Københavns Universitet (ph.d.-stipendiat)

Uddannelse
2014
Møderet for landsret

2013
Advokatbestalling

2010
Ph.d. i socialret 

2007
Cand.jur. fra Københavns Universitet

Akademisk arbejde
2019 – 2022
Ekstern lektor i socialret Københavns Universitet

Andre hverv
2018 – fortsat
Bestyrelsesformand Settlementet på Vesterbro

2021 – 2022
Medlem af Ankenævnet for Besøgsrestriktioner

2006 – 2016
Lægdommer i boligretten

Kontakt

Kontra Advokater har kontor i Demokrati Garage på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter. Her deler vi faciliteter med en række virksomheder og organisationer, der også arbejder for et levende demokrati.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om din sag eller din virksomheds eller organisations behov for juridisk rådgivning.

+ 45 7060 3084
kontakt@kontraadvokater.dk

FIND OS HER